nowy projekt
Optymalizacja energetyczna biogazowni

 

Firma Allter Power Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. „Optymalizacja energetyczna biogazowni”, współfinansowany ze środków

EFRR oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013.


Celem projektu było zmniejszenie oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko oraz wprowadzenie do oferty firmy nowego

produktu w postaci ekologicznego bionawozu.