o firmie
historia

Spółka powstała w październiku 2004 roku, jako spółka celowa dla realizacji projektu mającego na celu wytwarzanie zielonej energii elektrycznej przy wykorzystaniu infrastruktury energetycznej byłych cukrowni. Zakupione obiekty to nieruchomości po Cukrowni Szamotuły oraz Cukrowni Mełno.

Jako pierwszy został nabyty obiekt w Szamotułach od dwóch podmiotów będących właścicielem obiektu tj. Cukrowni Szamotuły S.A. oraz spółki Wielkopolski Cukier S.A..

Akty notarialne zakupu zostały podpisane w dniu 11 listopada 2004 roku.

Spółka podjęła dynamiczne działania mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego planowane wykorzystanie. Rozpoczęto intensywne wyburzanie budynków i budowli, których nie można było użytkować, a tereny po nich zostały oczyszczone. Spółka pozostawiła na terenie obiektu wyłącznie budynki bloku energetycznego wraz z urządzeniami i podłączeniami koniecznymi do podjęcia działalności w zakresie produkcji zielonej energii oraz pomieszczenia magazynowe i biurowe.

Równocześnie spółka podjęła współpracę z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w celu opracowania Projektu modernizacji elektrociepłowni – Cukrownia Szamotuły. Podjęła także rozmowy z firmami, które mogły wykonać prace remontowo – modernizacyjne urządzeń do produkcji energii elektrycznej według ww. opracowania i założeń wytwarzania zielonej energii.

Pierwotnie planowane zadania dla spółki w zakresie wytwarzania zielonej energii z powodu czynników zewnętrznych zostały odłożone w czasie na bardziej sprzyjający inwestycjom ekologicznym.

Spółka podjęła inne działania związane z doradztwem w zakresie pozyskania powierzchni magazynowej dla krajowych podmiotów oraz pomoc w jej zagospodarowaniu i logistyce oraz obrotu nieruchomościami.

Spółka jeszcze w grudniu 2004 roku podjęła współpracę w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej z Wielkopolskim Cukrem S.A. oraz Cukrownią Mełno S.A. Obie spółki wykorzystywały powierzchnię magazynową do przechowywania cukru.

Działania mające na celu zagospodarowanie ww. terenów doprowadziły do ich aktywizacji gospodarczej. Firmy na wynajętych lub zakupionych od naszej spółki terenach rozwijają produkcję, usługi i zwiększają zatrudnienie.

Pierwsze Umowy sprzedaży części nieruchomości miały miejsce w październiku 2005 roku, kolejne w 2007 i 2008 roku. Działki zakupiły takie spółki jak: „German-Japan Auto Service Center PHU Sobczak”, PHUP Metaefta, Galicja sp. z o.o. oraz Metal Recycling Grudziądz sp. z o.o..

W 2007 roku spółka prowadziła dalsze prace nad zwiększeniem wartości majątku trwałego spółki będącego w jej posiadaniu, które obejmowały głównie niwelacje terenów niezabudowanych oraz ich rekultywacje. Ważne jest tu aspekt ekologiczny działań spółki gdyż tereny te zostały we właściwy sposób wyrównane i oczyszczone z pozostałości po użytkowaniu ich przez zakłady cukrownicze. Tereny te już nie przypominają zrujnowanych terenów po zakładzie produkcyjnym, lecz stanowią zieloną otulinę odnowionych i nowo powstałych obiektów spółki oraz ww. podmiotów.

Kolejnym obiektem zakupionym przez spółkę były tereny wraz zabudowaniami po Cukrowni Mełno. Akt Notarialny zakupu tego obiektu został podpisany 7 września 2005 roku. Podobnie jak w przypadku obiektu w Szamotułach spółka podjęła prace mające na celu uporządkowanie zakupionego terenu. Zostały wyburzone obiekty, których spółka nie mogła użytkować, pozostawiając jedynie obiekty magazynowe, biurowe oraz obiekty zabytkowe. Pozostałe na terenie obiektu budynki zostały doprowadzone do stanu, w którym mogły być użytkowane. Działanie spółki doprowadziły do uatrakcyjnienia terenu, a obiekty stały się bardzo atrakcyjnymi miejscami do prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty gospodarcze.

Pierwsze umowy najmu zostały podpisane w 2005 roku. W obiekcie wynajmowane były pomieszczenia biurowe i magazynowe. Z powierzchni biurowej korzystały takie podmioty jak: Poczta Polska, Cukrownia Mełno S.A., Bank Spółdzielczy w Łasinie i inne. Z powierzchni magazynowej korzystały między innymi takie spółki jak NordZucker Polska S.A., Orion sp. z o.o., Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Tytoniu, Fabryka Świec Mueller S.A., Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Eldom „ sp. z o.o., Amper-Merol sp. z o.o..

Spółka wynajmuje również, wspomniany wcześniej, komin dla niżej wymienionych operatorów telekomunikacyjnych, które wykorzystują go jako miejsce do montażu anten sieci komórkowych i sieci teleinformatycznej. Wynajmują go operatorzy sieci komórkowych: Era, Plus, Play oraz operator internetu bezprzewodowego – Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o..

W roku 2007 spółka podpisała pierwszą Umowę sprzedaży części nieruchomości w Mełnie. Kolejne miały miejsce w 2008 roku. Zakupu dokonały spółki wcześniej wynajmujące powierzchnie magazynowe. Spółka podjęła taką decyzję w celu dalszego uatrakcyjniania terenu poprzez tworzenie parku przemysłowego oraz uzyskania środków na dalsze inwestycje. W lipcu 2007 roku, dostrzegając duży potencjał terenów w Mełnie spółka nabyła niezabudowaną działkę przylegającą do nieruchomości po byłej Cukrowni Mełno.

Podobnie jak na terenach byłej Cukrowni w Szamotułach działania mające na celu zagospodarowanie terenów w Mełnie doprowadziły do ich aktywizacji gospodarczej. Firmy na wynajętych lub zakupionych od naszej spółki terenach rozwijają produkcję, usługi i zwiększają zatrudnienie.