o firmie
filozofia działania

Działalność w zakresie aktywizacji wyłączonych z eksploatacji terenów przemysłowych.

Swój cel realizujemy poprzez zakup nieczynnych obiektów przemysłowych, na których przeprowadzamy pełną rekultywację terenu, a następnie realizujemy inwestycje polegające na budowie wysokosprawnych elektrociepłowni kogeneracyjnych – biogazownie rolnicze.

Zakres czynionych przez naszą firmę nakładów na nieruchomościach oraz dobra znajomość rynku pozwala na pozyskanie nowych inwestorów.

Allter Power Sp. z o.o. dysponuje zarówno odpowiednimi doświadczeniami jak i środkami finansowymi do realizacji tego rodzaju transakcji i przedsięwzięć.

Naszą referencją może być zakup i likwidacja cukrowni Szamotuły i Mełno od koncernu Nord Zucker.

Warto wspomnieć, że działając, jako „good corporate citizen”, w obydwu obiektach wykonaliśmy pełną rekultywację terenów „po cukrowniczych”. Tak szeroki zakres prac zmienił obraz obiektów i dał nam możliwość pozyskania nowych inwestorów w obydwu lokalizacjach.

Aktualnie na terenie byłej cukrowni Mełno działa sześć firm o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dając zatrudnienie ponad 60 pracownikom (zatrudnienie docelowe na rok 2011 to ponad 200 osób), natomiast w byłej cukrowni Szamotuły działają trzy firmy, w tym dwie z kapitałem zagranicznym, dając zatrudnienie ponad 40 pracownikom.

Jest to na pewno bardzo ważne dla społeczności i władz lokalnych, gdyż obydwie cukrownie były i to przez wiele lat istotnym lokalnym pracodawcą i podatnikiem