Firma Allter Power Sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny polegający na budowie jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w oparciu o biogaz – Biogazownia kogeneracyjna o mocy elektrycznej 1,36 MW i mocy cieplnej 1,54 MW. Instalacja została zlokalizowana na terenach przemysłowych (po byłej cukrowni) w miejscowości Mełno (kujawsko-pomorskie)...

Optymalizacja energetyczna biogazowni

Firma Allter Power sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. "Optymalizacja energetyczna biogazowni", współfinansowany ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie projektu, budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.