przetargi
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do przetargu 02/B/2010 na wykonanie instalacji biogazowej z wyłączeniem modułów kogeneracyjnych w ramach projektu "Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,36 MW w mełnie - Elektociepłownia kogeneracyjna"

Pytania i odpowiedzi do przetargu 02/B/2010 (28.05.2010)

NA WYKONANIE INSTALACJI BIOGAZOWEJ Z WYŁĄCZENIEM MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH
W RAMACH PROJEKTU „BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY
ELEKTRYCZNEJ 1,36 MW W MEŁNIE – ELEKTROCIEPŁWONIA KOGENERACYJNA

Pytania i odpowiedzi do przetargu 01/B/2010 (02.06.2010)

Pytania i odpowiedzi do przetargu 02/B/2010 (02.06.2010)

Pytania i odpowiedzi do przetargu 01/B/2010 (11.06.2010)

Pytania i odpowiedzi do przetargu 02/B/2010 (11.06.2010)