przetargi
Zamówienie wyposażenia laboratorium

Komunikat nr 4 

Firma ALLTER POWER sp. z o.o., informuje, że Zarząd Spółki, dokonał wyboru oferty  na: "Dostawę wyposażenia laboratorium biogazowni w Mełnie".

Komunikat nr 2 z dnia 15.10.2014 roku

W zwiazku z prowadzoną procedurą Zaproszenia do składania ofert dotyczących "Dostawy wyposażenia laboratorium biogazowni w Mełnie" informujemy, że zmieniony został termin składania ofert na: 31.10.2014 r. do godziny 15.30.

Komunikat nr 1 z dnia 10.10.2014 roku

W zwiazku z dużą liczbą zapytań dotyczących "Dostawy wyposażenia laboratorium biogazowni w Mełnie" informujemy, że szczegółowa specyfikacja zamawianych urządzń zostanie umieszczona na stornie internetowej w zakładce dotyczacej zamówienia w dniu 13.10.2014 roku

ALLTER POWER sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa zaprasza do składania ofert na: „Dostawę wyposażenia laboratorium biogazowni w Mełnie

Zamówienie realizowana jest w ramach projektu pn. „Optymalizacja energetyczna biogazowni”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja