przetargi
Zamówienie urządzeń oraz wykonanie robót i usług związanych z koniecznością zainstalowania linii technologicznych

Komunikat nr 3  z dnia 20.10.2014 roku

Firma ALLTER POWER sp. z o.o., informuje, że Zarząd Spółki, dokonał wyboru oferty  na: Dostawę urządzeń oraz wykonanie robót i usług związanych z zainstalowaniem linii technologicznych tj. linii dwuetapowej separacji masy stałej, linii suszarni, granulacji i pakowania oraz linii odzysku gazu szczątkowego na terenie istniejącej biogazowi w Mełnie.”


ALLTER POWER sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa zaprasza do składania ofert na: Dostawę urządzeń oraz wykonanie robót i usług związanych z zainstalowaniem linii technologicznych tj. linii dwuetapowej separacji masy stałej, linii suszarni, granulacji i pakowania oraz linii odzysku gazu szczątkowego na terenie istniejącej biogazowi w Mełnie.”

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Optymalizacja energetyczna biogazowni”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Projekt budowlany

Cały projekt budowalny dostepny jest także dla oferentów w siedzibie spółki lub oddziale Mełno (adresy w Zaproszeniu do składania ofert i Zapytaniu ofertowym)

Pozwolenie na budowę