przetargi
przetarg 08/B/2010

Przetarg nr 08/B/2010 na wykonanie instalacji biogazowej z wyłączeniem modułów kogeneracyjnych w ramach projektu „Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – Elektrociepłownia kogeneracyjna”

Komunikat z dnia 20.08.2010

Firma ALLTER POWER sp. z o.o., informuje, że Zarząd Spółki, na wniosek Komisji Przetargowej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu pisemnego nr 08/B/2010 w sprawie wyboru wykonawcy na Wykonanie instalacji biogazowej z wyłączeniem modułów kogeneracyjnych w ramach projektu „Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – Elektrociepłownia kogeneracyjna”, dokonał wyboru oferty firmy: "TUGEB POLBUD sp. z o.o., ul. Kolejowa 7, Sławoszowice 56-300 Milicz.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg nr 08/B/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg nr 08/B/2010

 

Załączniki:

Dedyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2009

Dedyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2009

 

Pozwolenie na budowę z dnia 01.09.2009

Pozwolenie na budowę z dnia 01.09.2009

 

Wyciąg z projektu budowlaneg

Wyciąg z projektu budowlaneg