przetargi
przetarg 05/B/2010

Przetarg nr 05/B/2010 na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1,36 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Mełno na działkach nr 23/39, 23/40, 23/44, 23/51 obręb Gruta, gmina Gruta” w ramach projektu „Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – Elektrociepłownia kogeneracyjna”

Komunikat z dnia 26.07.2010

Firma ALLTER POWER sp. z o.o., informuje, że Zarząd Spółki, na wniosek Komisji Przetargowej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu pisemnego nr 05/B/2010 w sprawie wyboru wykonawcy na Wykonanie  nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1,36 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Mełno na działkach nr 23/39, 23/40, 23/44, 23/51 obręb Gruta, gmina Gruta”w ramach projektu „Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – Elektrociepłownia kogeneracyjna”, dokonał wyboru oferty firmy: "ZARBUD Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jarosław Zaremba, ul. Parkowa 4/4, 86-300 Grudziadz.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg nr 05/B/2010

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg nr 05/B/2010

 

Załączniki:

Dedyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2009

Dedyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2009

 

Pozwolenie na budowę z dnia 01.09.2009

Pozwolenie na budowę z dnia 01.09.2009

 

Wyciąg z projektu budowlanego

Wyciąg z projektu budowlanego