przetargi
przetarg 04/B/2010

Przetarg nr 04/B/2010 na   wykonanie robót ziemnych, silosu, dróg, kanalizacji i zagospodarowania terenuw ramach projektu „Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – Elektrociepłownia kogeneracyjna”

Komunikat z dnia 26.07.2010

Firma ALLTER POWER sp. z o.o., informuje, że Zarząd Spółki, na wniosek Komisji Przetargowej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu pisemnego nr 04/B/2010 w sprawie wyboru wykonawcy na Wykonanie robót ziemnych, silosu, dróg, kanalizacji i zagospodarowania terenu w ramach projektu „Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – Elektrociepłownia kogeneracyjna”, dokonał wyboru oferty firmy: "PROGRESS" Monika Krause, ul. Prejsa 3G/79.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg nr 04/B/2010

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia - przetarg nr 04/B/2010

 

Załącznki:

Dedyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2009

Dedyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2009

 

Pozwolenie na budowę z dnia 01.09.2009

Pozwolenie na budowę z dnia 01.09.2009

 

Wyciąg z projektu budowlanego

Wyciąg z projektu budowlanego